Pikieta pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów

Zachęcamy do zapozania się z relacją z manifestacji Polacy przeciw masowej imigracji, która odbyła się 15.10.2018 r. pod Kancelarią Premiera w Warszawie. Protest został zorganizowany przez Ruch Narodowy, Obóz Narodowo-Radykalny, Młodzież Wszechpolską i Narodową Organizację Kobiet.

Źródło:
Polskie Sprawy