Polacy przeciw masowej imigracji – manifestacja pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów

15 października pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyła się manifestacja “Polacy przeciw masowej imigracji!” organizowana przez Ruch Narodowy, Narodową Organizację Kobiet, Młodzież Wszechpolską i Obóz Narodowo-Radykalny.