Media

Zachęcamy do zapozania się z relacją z manifestacji Polacy przeciw masowej imigracji, która odbyła się 15.10.2018 r. pod Kancelarią Premiera w Warszawie. Protest został zorganizowany przez Ruch Narodowy, Obóz Narodowo-Radykalny, Młodzież Wszechpolską i Narodową Organizację Kobiet.

Źródło:
Polskie Sprawy
https://www.youtube.com/channel/UCqnlHKzR1H9vYdAgfGPGY0Q
https://www.facebook.com/Polskie-Sprawy-1614657532177294/

Imigracja w liczbach

99
w 2015 r.
99
w 2016 r.
99
w 2017 r.
99
w 2018 r.